Reader Comments

Obsesif Kompulsif Bozukluk

by Site Önemlidir (2020-03-16)


Günlük yaşantımız da sıklıkla tekrar eden düşünce sistemi, bir şeyi tekrar tekrar uygulamak oldukça normal bir davranıştır. Ancak bazı kişiler de bu durum takıntı haline gelmektedir. Bu takıntı düşünce ve eylemleri, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayacak ve düşürecek şekilde olması ise Obsesif Kompulsif Bozukluk olarak nitelendirilmektedir.

Obsesyon, yani sürekli tekrar eden düşünceler zinciri, Kompulsiyon, sürekli tekrar eden davranış biçimlerinin birleşmesi anlamına gelen Obsesif Kompulsif Bozukluğunu oluşturur. Takıntılı düşünceler zinciri, fikirleri ve dürtüleri zihinde davranış bozukluğu meydana getirir. Yine kendini tekrar eden bu takıntılı davranış sonucu ruhsal bir sorun olan Obsesif Kompulsif Bozukluğu ortaya çıkar. 

Samsun Psikolojik Danışman İrem Kayır, kişinin isteği dışında gelişen bu duruma, sizler için özel terapi yöntemi uygulamaktadır. Kendi iradesi dışında bu takıntılı durumun olduğunu, huzursuz ve yoğun evham yaptığını fark eden kişiler bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için Terapi uygulamalarına yönelirler.

Anksiyete türü bir ruhsal problem olan Obsesif Kompulsif Bozukluk, kişilerde sürekli tekrar eden düşünce ve davranışlara, kontrol edemedikleri strese ve korkulara sebep olur.

( OKB )Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri?

Obsesyon &Kompulsiyon Belirtileri

 • Hata yapma, Başarısızlıktan Korkma
 • Suç işleme, başka birine zarar vermekten Korkma
 • Mikrop, kir ve pislik bulaşmasından Korkma
 • Dışlanmaktan, reddedilmekten Korkma
 • Simetri ve kusursuzluk isteği
 • Titizlik, düzen takıntısı
 • Kuşkulu ve her zaman güvensizlik hissi
 • Kalabalıktan uzaklaşma isteği
 • Sık sık yıkanma, duş alma
 • Ocak, musluk, priz, kilit ve benzeri şeyleri sık sık kontrol etme
 • Tokalaşmaktan, el sıkışmaktan kaçınma
 • Başkasının yaptığı yiyeceği – içeceği içememe
 • Sürekli düzen ve tertip halinde olma
 • Sürekli kötü şeyler olabileceğini düşünme
 • Her olayın kötüye varacağı düşüncesine kapılma
 • Kaygı, endişe, telaş içerisinde hareket etme

 

Biyolojik ve çevresel faktörlerin Obsesif Kompulsif Bozukluğa neden olabileceği düşünülmektedir. Son yıllarda artışta olan bu ruhsal problem mutlaka uzman psikologtarafından değerlendirilmelidir. Kendi kendine iyileşme göstermeyen bu durum ancak çeşitli terapi yöntemleri sayesinde iyileşme gösterebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Nedenleri

Bilişsel davranış terapisi ve ilaç desteği ile önemli bir yol kat edilebilir. Unutulmamalıdır ki en zor kısım insanların alışkanlık ve davranışlarını değiştirmektir. Bunun için ise mutlaka kişinin yoğun isteği ve başarabileceği duygusunun aşılanmış olmasıdır.

Ayrıca biyolojik olması gibi etkenlerin yanı sıra çevresel faktörlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk yaratabilir. Kişilerin zaman içerisinde çok kirli, pis ve dağınık ortamlarda bulunması, sonraki evrede titiz ve simetri duygusunu doğurur. Yada ihanete uğramak – güven sorununu, başarısız olmak – her zaman olacağını, sürekli tekrar eden hatalar ise her koşulda hata yapabileceğini hatırlatır.

Çeşitli kompulsiyon durumları bulunmaktadır. Bunlar, dini inanış kompulsiyonu, Temizlik kompulsiyonu, Simetri kompulsiyonu, Cinsel kompulsiyonu, Sayı sayma kompulsiyonu, çeşitli batıl gerçek dışı inançlar kompulsiyonu, biriktirme – toplama – saklama kompulsiyonu bunlara örnek olarak gösterilebilmektedir.

Samsun Psikolog İrem Kayır Danışma Merkezi Sizlere istem dışı rahatsızlık veren duygu, düşünce ve davranışlar da destek olmakta ve size kati kurallar ile değil, son derece olağan ve bilişsel şekilde tutum sergileyerek bu rahatsızlığı atlatmanız da yardımcı olmaktadır.

Samsun Psikolog OKB Terapisi

Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan kişilere kaygının neden kaynaklandığı, kişinin bu kaygı üzerinde neden bu kadar yoğunlaştığı yada kaçmak istediği, eyleme geçirdiği davranışları terapist ile irdelemesine, karşılaşmasına ve sorunun kaynağına inmesine olanak sağlanmalıdır.

Sürekli tekrarlanan rahatsız edici düşüncelerin etkisiz kalmasına, gerçek dışı ve hiçbir işlevselliği olmayan tutumların, gerçekte olması gerektiği şeklinin ortaya çıkarılmasına ve sonu mutlaka kötü şekilde bitecek diye düşündükleri her şeyin aslında hiç de öyle olmadığını sürekli kendilerine hatırlatmak Obsesif Kompulsif Bozukluğu iyileştirici uygulamalardandır.

Psikolojik Danışman bu doğrultu da kişilerin sorununun neden meydana geldiğini, ileri boyut ve evrelerini, nasıl bir yaklaşım içerisinde olması gerektiğini iyi bilir ve buna göre iletişim içerisinde olur. Bilişsel ve davranışsal terapiler iyileşme sürecinin en önemli konusudur. Bu rahatsızlığın nüksetmesini ( Tekrarlanmasını ) önleyici önemli bir etkendir.

Takıntı, günlük yaşam kalitenizi düşürecek boyutta ve hayatınızı idam ettirmede sizi zorlayıcı şekilde ise mutlaka uzman yardımı almalısınız.